Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ-НАГЛУВЕ " СТЕФАН ДЕЧАНСКИ "
Адреса објекта: Светозара Марковића 85,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Љубе Јовановића 2а,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: OШ"Радојка Лакић"
Адреса објекта: Др Александра Костића 1-7,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ"
Адреса објекта: Војводе Миленка 33,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК
Адреса објекта: Бошка Петровића 6,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
Адреса објекта: Гаврила Принципа 42,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ"
Адреса објекта: Сокобањска 13,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ"
Адреса објекта: Браће Јерковић 5,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АНТОН СКАЛА"
Адреса објекта: Петра Чајковског 2а,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright