Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-РАКОВИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " БРАНКО ЋОПИЋ" 07094108 1 1
2 ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ 07049803 1 1
3 "ЂУРА ЈАКШИЋ 07003986 1 1
4 ИВО АНДРИЋ 07003960 1 1
5 "КОСТА АБРАШЕВИЋ" 07004010 1 1
6 НИКОЛА ТЕСЛА 07003994 1 1
7 ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН 07003978 1 1
8 "14. ОКТОБАР" 07004001 2 1
УКУПНО : 9 8