Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07038674 2 2
2 "ГРАБОВАЦ" 07038712 6 6
3 "ДРАЖЕВАЦ" 07038704 1 1
4 ЖИВОЈИН ПЕРИЋ 07047509 4 4
5 "ЈЕФИМИЈА" 17572431 1 1
6 "ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ" 17241362 1 1
7 ОШ "14.ОКТОБАР" БАРИЧ 07047916 2 2
8 ОШ"НИКОЛА ТЕСЛА" СКЕЛА 07038739 3 3
9 "ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ" 07038747 2 2
10 "ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА" 07038682 2 2
УКУПНО : 24 24