Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈЕФИМИЈА"
Адреса објекта: Краља Милутина 3,  Обреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Савска 10,  Забрежје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ"
Адреса објекта: Цара Лазара 2а,  Обреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Светог Саве 2,  Обреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "14.ОКТОБАР" БАРИЧ
Адреса објекта: Обреновачки пут 132,  Барич
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "14.ОКТОБАР" БАРИЧ
Адреса објекта: Светог Саве бб,  Мала Моштаница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА"
Адреса објекта: Пут за Прово бб,  Кртинска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Дрен бб,  Дрен
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖИВОЈИН ПЕРИЋ
Адреса објекта: Ваљевски пут бб,  Стублине
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖИВОЈИН ПЕРИЋ
Адреса објекта: Ваљевски пут бб,  Пироман
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА"
Адреса објекта: Милоша Обреновића 169,  Обреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖИВОЈИН ПЕРИЋ
Адреса објекта: Велико Поље бб,  Велико Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ПЕРИЋ
Адреса објекта: Трстеница бб,  Трстеница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Вукићевица бб,  Вукићевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Орашац бб,  Орашац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Љубинић бб,  Љубинић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Грабовац 179,  Грабовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ГРАБОВАЦ"
Адреса објекта: Доњи крај бб,  Грабовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАЖЕВАЦ"
Адреса објекта: Дражевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Цара Лазара 2,  Обреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Драгана Градинца 1А,  Звечка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ"НИКОЛА ТЕСЛА" СКЕЛА
Адреса објекта: Савска 14,  Ратари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ"НИКОЛА ТЕСЛА" СКЕЛА
Адреса објекта: Доњи крај 1,  Ушће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ОШ"НИКОЛА ТЕСЛА" СКЕЛА
Адреса објекта: Мила Манића Албанте 5,  Скела
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright