Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''БИСА СИМИЋ'' 07007175 2 2
2 ''БОРА ЛАЗИЋ'' 17075411 1 1
3 "Живомир Савковић"-Ковачевац 07007191 1 1
4 "КОСТА ЂУКИЋ" МЛАДЕНОВАЦ 07007205 2 2
5 "МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ" 07007213 2 2
6 МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ 07011059 2 2
7 "СВЕТИ САВА" 07007183 3 3
8 Школа за основно образовање одраслих Младеновац 07068760 1 1
УКУПНО : 14 14