Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Космајска 47,  Младеновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Николе Пашића б.б.,  Издвојено одељење село Границе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Милутина Миланковића 75,  Издвојено одељење село Младеновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БИСА СИМИЋ''
Адреса објекта: Централна 13,  Велика Крсна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Школа за основно образовање одраслих Младеновац
Адреса објекта: Краља Петра Првог 175/2,  Младеновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БОРА ЛАЗИЋ''
Адреса објекта: Краља Александра I 103,  Влашка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КОСТА ЂУКИЋ" МЛАДЕНОВАЦ
Адреса објекта: Краља Петра Првог 339,  Младеновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КОСТА ЂУКИЋ" МЛАДЕНОВАЦ
Адреса објекта: Светосавски пут бб,  Велика Иванча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Јагњило
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Живомир Савковић"-Ковачевац
Адреса објекта: Ковачевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ
Адреса објекта: Краља Александра Обреновића 25,  Младеновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ
Адреса објекта: Првомајска 83,  Дубона
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Црквеношколска бб,  Рабровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БИСА СИМИЋ''
Адреса објекта: Белућанска 9,  Белуће -Велика крсна
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор