Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА 07010265 5 5
2 ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ 07007884 1 1
3 ВУК КАРАЏИЋ 07020821 3 3
4 ДИША ЂУРЂЕВИЋ 07020805 2 2
5 "ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ" 07020830 2 2
6 КНЕЗ ЛАЗАР 17057375 3 3
7 "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД" 07020848 4 4
8 "РУДОВЦИ" 07020813 6 6
9 СВЕТИ САВА 07010257 1 1
10 "Слободан Пенезић Крцун" 07010273 3 3
УКУПНО : 30 30