Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Лесковац бб,  Лесковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ"
Адреса објекта: Дула Караклајића 35а,  Лазаревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Седмог октобра ББ,  Степојевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Слободан Пенезић Крцун"
Адреса објекта: Бановски пут 2,  Јунковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ"
Адреса објекта: Црквени пут ББ,  Петка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Стевана Филиповића 10,  Велики Црљени
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Врбовно бб,  Врбовно
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ
Адреса објекта: Доситеја Обрадовића 4,  Лазаревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА
Адреса објекта: Воје Даниловића 17,  Дудовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА
Адреса објекта: Чибутковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА
Адреса објекта: Брајковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА
Адреса објекта: Барзиловица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА " ДУДОВИЦА
Адреса објекта: Жупањац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: КНЕЗ ЛАЗАР
Адреса објекта: Бранка Радичевић 27/а,  Лазаревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: КНЕЗ ЛАЗАР
Адреса објекта: Лукавица    бб  ,  Лукавица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: КНЕЗ ЛАЗАР
Адреса објекта: Стубица бб,  Стубица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Мали Црљени
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Пркосава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДИША ЂУРЂЕВИЋ
Адреса објекта: Медошевац бб,  Медошевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Крушевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДИША ЂУРЂЕВИЋ
Адреса објекта: 2. Октобар 8,  Вреоци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Душан Петровић Шане 4,  Рудовци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Слободан Пенезић Крцун"
Адреса објекта: Миросаљци бб,  Миросаљци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Рудовци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РУДОВЦИ"
Адреса објекта: Трбушница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД"
Адреса објекта: Милорада Лабудовића 34,  Барошевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Слободан Пенезић Крцун"
Адреса објекта: Араповац бб,  Араповац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД"
Адреса објекта: Бистрица бб,  Бистрица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД"
Адреса објекта: ЗЕОКЕ ББ,  ЗЕОКЕ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД"
Адреса објекта: Стрмово бб,  СТРМОВО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор