Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ВОЈВОДА ПУТНИК" 07017251 2 2
2 "БОРА СТАНКОВИЋ" 07017235 1 1
3 "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" 07014554 1 1
4 "ВАСА ЧАРАПИЋ" 07017260 3 2
5 ВЕСЕЛИН МАСЛЕША 07017294 1 1
6 "ВОЈВОДА СТЕПА" 07017278 1 1
7 ''ВУК КАРАЏИЋ'' 07017286 3 3
8 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 17416944 1 1
9 ЂУРА ДАНИЧИЋ 07017308 1 1
10 ''ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ'' 07019912 1 1
11 ''ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ'' 07017227 1 1
12 КАРАЂОРЂЕ 07017219 1 1
13 "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ" 17412604 1 1
14 "ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ" 07017197 1 1
УКУПНО : 19 18