Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Мештровићева 19,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕСЕЛИН МАСЛЕША
Адреса објекта: Кумодрашка 72,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ''
Адреса објекта: Умчарска 2,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Паунова 19а,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ВОЈВОДА ПУТНИК"
Адреса објекта: Пут за колонију 12,  Рипањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Максима Горког 94,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ВОЈВОДА ПУТНИК"
Адреса објекта: Авалска 184,  Рипањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ"
Адреса објекта: Булевар ослобођења 317,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Ерчанска 3,  Рипањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ВАСА ЧАРАПИЋ"
Адреса објекта: 14. нова 7,  Зуце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Брђанска 167,  Брђани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Прњавор Павићевац 3,  Прњавор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ДАНИЧИЋ
Адреса објекта: Мештровићева 19а,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВАСА ЧАРАПИЋ"
Адреса објекта: Авалска 48а,  Бели Поток
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА СТЕПА"
Адреса објекта: Војводе Степе 520,  Кумодраж
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Јове Илића 2,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"
Адреса објекта: Заплањска 45,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Боривоја Стевановића 27а,  Београд
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright