Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ" 07001193 15 15
2 ПАВЛЕ ПОПОВИЋ 07001185 3 3
УКУПНО : 18 18