Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕЛА ПАЛАНКА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Сињац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Моклиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Светосавска бб,  Бела Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Мокра
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Бежиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Клисура
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУПЧЕ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Доња Коритњица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Јован Аранђеловић"
Адреса објекта: Црвена Река
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright