Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАТОЧИНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Брзан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Црни Као
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Доброводица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Кијево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Милатовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Прњавор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Солило - Брзан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Жировница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Краља Милана Обреновића 6,  Баточина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Бадњевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright