Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЈИНА БАШТА
Школска установа СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Рогачица 07155123
2 Бачевци 07155123
3 Пашина Раван 07155123
4 Оклетац 07155123
5 Гвоздац 07155123