Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЈИНА БАШТА
Школска установа "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Бајина Башта, Рајка Тадића 10 07155107
2 Јасиковице, Јасиковице бб 07155107
3 Црвица, Црвица бб 07155107
4 Пилица, Пилица бб 07155107
5 Пепељ, Пепељ бб 07155107