Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАЈИНА БАШТА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" 07155115 5 5
2 "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ" 07155107 5 5
3 "СВЕТИ САВА" 07365063 3 3
4 СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ 07155123 5 5
УКУПНО : 18 18