Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАЈИНА БАШТА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Костојевићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Злодол
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Рогачица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Бачевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Рајка Тадића 10,  Бајина Башта
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Гвоздац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Оклетац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Пашина Раван
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Jaкаљ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Јасиковице бб,  Јасиковице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Пепељ бб,  Пепељ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Пилица бб,  Пилица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Црвица бб,  Црвица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Светосавска 76,  Бајина Башта
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Јеловик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Заглавак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Перућац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Растиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор