Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БАБУШНИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАТСТВО" 07106327 2 2
2 "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ" 07106335 1 1
3 Добринка Богдановић 07106351 1 1
4 МЛАДОСТ 07106343 1 1
5 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" 07106319 2 2
УКУПНО : 7 7