Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БАБУШНИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: 7. јула 26,  Бабушница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МЛАДОСТ
Адреса објекта: Велико Боњинце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Добринка Богдановић
Адреса објекта: Стрелац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Село бб,  Горчинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Село бб,  Љуберађа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО"
Адреса објекта: С. Звонце бб,  Звонце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО"
Адреса објекта: С. Ракита бб,  Ракита
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор