Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина АРИЉЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''БРЕКОВО'' 07110863 4 4
2 "ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ" 07110880 3 3
3 "РАТКО ЈОВАНОВИЋ" 07110871 5 5
4 "Стеван Чоловић" 07216912 1 1
УКУПНО : 13 13