Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АРИЉЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "Стеван Чоловић"
Адреса објекта: Браће Михајловић 8,  Ариље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАТКО ЈОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Радошево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАТКО ЈОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Северово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАТКО ЈОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Крушчица бб,  Крушчица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАТКО ЈОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Висока
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАТКО ЈОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Гривска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ"
Адреса објекта: Латвица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ"
Адреса објекта: Дивљака
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БРЕКОВО''
Адреса објекта: Бреково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright copyright

Назив школе: ''БРЕКОВО''
Адреса објекта: Бјелуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРЕКОВО''
Адреса објекта: Добраче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРЕКОВО''
Адреса објекта: Добраче-Малич
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ"
Адреса објекта: Миросаљци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор