Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АРАНЂЕЛОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Милована Ристића 1,  Аранђеловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Мисача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ
Адреса објекта: Тулеж
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН РАДОЊИЋ
Адреса објекта: Брезовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ
Адреса објекта: Венчани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН РАДОЊИЋ
Адреса објекта: Крћевачки пут ББ,  Мариновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН РАДОЊИЋ
Адреса објекта: Бања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК ''
Адреса објекта: Орашачки пут бб,  Орашац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК ''
Адреса објекта: Копљари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Хан Пјеска бб,  Аранђеловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Пут 1300 каплара бб,  Буковик
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ''
Адреса објекта: Горња Трешњевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Стојник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ''
Адреса објекта: Вукосавци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ''
Адреса објекта: Светогорска 7,  Аранђеловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СЛАВКО ПОПОВИЋ''
Адреса објекта: Даросава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: MИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА
Адреса објекта: Књаза Милоша 88,  Аранђеловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ИЛИЈА ГАРАШАНИН''
Адреса објекта: Јосифа Панчића 7,  Аранђеловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ИЛИЈА ГАРАШАНИН''
Адреса објекта: Гараши
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ИЛИЈА ГАРАШАНИН''
Адреса објекта: Јеловик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ИЛИЈА ГАРАШАНИН''
Адреса објекта: Босута
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ
Адреса објекта: Раниловић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright