Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина АЛЕКСИНАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ" 07106980 1 1
2 "АЦА СИНАДИНОВИЋ" 07106955 5 5
3 "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" 07106971 3 3
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 07245041 3 3
5 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07106939 13 13
6 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 07153724 2 2
7 СВЕТИ САВА 07187513 1 1
8 "СМЕХ И СУЗА" 17663569 1 1
9 СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ 07106602 12 12
УКУПНО : 41 41