Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АЛЕКСИНАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: " ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Тихомира Ђорђевића 10,  Алексинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Бели Брег
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Добрујевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Липовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СМЕХ И СУЗА"
Адреса објекта: Станка Милосављевића 9,  Алексинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Преконози
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Пруговац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Рсовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Станци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Врело
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Црна Бара
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Катун
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Горњи Крупац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Дражевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Доњи Крупац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Лоле Рибара 2,  Алексинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Трг Рудара 2,  Алексиначки Рудник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Рутевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Моравац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Прћиловица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Ратка Јовића 10,  Житковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Трњане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Доњи Љубеш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Глоговица бб,  Глоговица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Алексиначки Бујмир бб,  Алексиначки Бујмир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "АЦА СИНАДИНОВИЋ"
Адреса објекта: Лоћика
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЦА СИНАДИНОВИЋ"
Адреса објекта: Грејач
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЦА СИНАДИНОВИЋ"
Адреса објекта: Кулина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЦА СИНАДИНОВИЋ"
Адреса објекта: Тешица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Корман
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Горњи Адровац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "АЦА СИНАДИНОВИЋ"
Адреса објекта: Вукања
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Крушје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Јаковље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Рударска бб,  Суботинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Горња Пешчаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Витковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Радевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Гредетин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Горњи Љубеш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ
Адреса објекта: Лознац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор