Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина АЛЕКСАНДРОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 АЦА АЛЕКСИЋ 07100060 17 17
2 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 07336063 19 19
УКУПНО : 36 36