Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Горња Ржаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Јаше Петровића 6,  Александровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Јелакци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Плоча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Доње Ратаје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Лесковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Латковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Плеш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Ратаје
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Грчак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Велика Врбница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Веља Глава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Козница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Митрово Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Пуховац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Стрменица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АЦА АЛЕКСИЋ
Адреса објекта: Тулеш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Горњи Ступањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Гаревина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Лесеновци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Љубинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Мрмош
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Вратари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Витково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Крушевачка 16,  Александровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Доброљупци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Врбница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Дренча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Горње Злегиње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Лаћислед
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Доњи Ступањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Дашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Шљивово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Стубал
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Суботица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Трнавци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор