Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Видео секција Дигитални час
Обавештење

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као правни следбеник министарстава надлежних за послове информационог друштва у периоду од 2010. године, реализовало је Програм „Дигитална школаˮ, који је имао за циљ да свака школа у Србији добије опремљен рачунарски кабинет који ће свим ђацима омогућити приступ рачунарима и интернету у оквиру наставних и ваннаставних активности. Програм „Дигитална школаˮ обухватио је опремање рачунарском опремом и софтвером – дигиталним кабинетом 1.144 основнe школe и 69 домова за незбринуту децу и ученичких домова, односно преко 2.800 школских објеката. На основу Закључка Владе 05 Број: 46-16288/2014 од 19. децембра 2014. и Одлуке министра трговине, туризма и телекомуникација број 345-00-517/2014-07 од 22. маја 2015. године, према Закону о јавној својини („Службени гласник РСˮ, бр.72/11 и 88/13), министарство је спровело поступак преноса на трајно коришћење рачунарске опреме и софтвера прибављених и додељених у оквиру Програма „Дигитална школаˮ.